Cirkulární inovace v 5 krocích

6. 2 .2019, Cyril Klepek

Stavět business tak, aby byl atraktivní pro lidi, shovívavý k planetě a profitabilní pro firmu je inovační výzva jako řemen. I z tohoto důvodu se snažíme fimám pomáhat v přechodu z lineárního na cirkulární business model. A protože cirkulární ekonomika je také o sdílení zkušeností, několik jich v tomto článku uvádíme.

Inovace jsou obecně o hledání průsečíku mezi atraktivitou produktu či služby, její technologickou realizovatelností a zároveň schopností daný produkt či službu prodat. V oblasti cirkulární ekonomiky nám u každé části visí pořádně velký otazník. Budou zákazníci chtít můj produkt, když budou vědět, že je z recyklátu? Jak budou reagovat obchodní partneři a všichni dodavatelé, když po nich budu chtít změnu v dodávkách? Budou zaměstnanci ochotni participovat na cirkulárních inovacích? Ano, přechod na cirkulární ekonomiku s sebou přináší velké množství bariér (jeden z předešlých článků jsem jim zcela věnoval). Avšak inovačních příležitostí nabízí ještě daleko víc. A to stojí za to. A protože cirkulární ekonomika je především o spolupráci mnoha partnerů a více o sdílení než o ochraně svých myšlenek, pokusím se shrnout pět klíčových aspekty přechodu na cirkulární ekonomiku, které je dobré mít na paměti.

 

1. Nelitujte času na kvalitní strategii. Mít ji je polovina úspěchu

Na začátku každého inovačního projektu je potřeba dát důraz především na vytvoření sofistikované a do důsledků promyšlené strategie. Inovační zadání je něco, co musí být natolik konkrétní, aby nám to umožnilo zúžit velmi širokou paletu inovačních možností a řešení v kontextu daného byznysu, ale zároveň to nesmí být ani již hotový konkrétní „nápad“, protože to nám zase do budoucna sváže ruce při vymýšlení nejlepšího řešení. Když se bavíme o cirkulárních inovacích, než se pustíme do práce, je třeba vytyčit mantinely toho, do čeho se můžeme pustit a co už je mimo naše možnosti. Například 90 % odpadu sice můžeme eliminovat správným designem produktu, ale třeba v případě velkých mezinárodních firem to není často možné, protože produkce, a tedy i design obalů není v gesci místních poboček. V současné době například s jedním globálním výrobcem kosmetiky řešíme to, že nemá v ČR výrobu ani balení produktů. Produkty se sem posílají z celého světa, a pobočka tak má v zásadě pouze dvě možnosti, co může dělat. Jedna z nich je vyvíjet tlak na vedení v zahraničí, anebo udělat něco, co má dopad i na ČR. My se zaměřili na druhou možnost, a tak se snažíme vymyslet, jak efektivně využívat použité obaly a v ideálním případě jim dát druhý život.

2. Zapojte své zaměstnance aneb víc hlav, víc ví

Pokud máte neprůstřelnou strategii, prověřenou nejedním kritickým okem, pak se pusťte do akčního plánu. Využijte momentum, kdy se proces rozbíhá a lidé jsou zvědaví a nadšení do změn, a uspořádejte ideační workshopy a porady uvnitř dílčích týmů. Nechte zaměstnance participovat a přicházet s konkrétními nápady, kterými svůj akční plán naplníte. Co díky tomu může vzniknout? Třeba nápad, jak naložit s odpadem vzniklým při výrobě. Jednou z dalších firem, která v současné době přechází na cirkulární business model, je řemeslný český pivovar ze severních Čech. Řešíme nejen efektivnější využívání vody a obaly, ale bavíme se po pracovním workhsopu rovněž i o tom, co udělat s vedlejšími produkty výroby. Líbí se nám přístup nejlepšího rakouského vinařství Nikolaihof, které ze slupek z vína vyrábí velmi úspěšnou biokosmetiku. Vylisované slupky hroznů, ve vinařské hantýrce nazývané matolina, se historicky používaly k výrobě méně kvalitních vín, takzvaných druháků. Jako standard by dnes takové víno neobstálo, ale existuje celá řada možností, jak toho využít a je jen na firmě, aby se rozhodla, která je v souladu se strategií a kterou je firma schopná obchodně využít. V pivovarnickém průmyslu je obdobná situace s pivovarským mlátem, kterého v pivovarech každý týden vznikají tuny. To se dá – díky obsahu velkého množství proteinů – využít jako krmivo pro hospodářská zvířata, anebo právě v kosmetice, například jako vysoce účinné pleťové masky.

 

3. Objevujte, jak být cirkulární ve všem, co děláte

Nové nápady vzbuzují zájem. Jakmile jednou firma začne přemýšlet cirkulárně, začne se dívat na svůj byznys jinýma očima. Zaměstnanci začnou hledat příležitosti pro recyklaci materiálů, příležitosti pro renovaci produktů či začnou přemýšlet, jak dosáhnout toho, aby došlo v rámci poskytování produktu jako služby k dokonalému uzavření cyklu. Jednou z nejvíce inspirativních firem je pro mne v této oblasti společnost Phillips u které se skutečně ukazuje, že díky změně mindsetu se mohou otevřít úplně nové obchodní příležitosti. Společnost Philips již před delší dobou představila svůj projekt Pay-per-lux, kdy si nekupujete světlo v podobě žárovky, ale kupujete si ho jako službu. Platíte jen za hodinu světla. V kombinaci se senzory pohybu a pokročilou diagnostikou to pro Philips znamená úsporu nákladů o více než 40 procent.

Ale společnost nezůstala jen u světla. V rámci svého programu Diamond Select Advance Philips rovněž pronajímá drahé medicínské zařízení na magnetickou rezonanci. Nemocnice tak má vždy přístup k nejmodernější verzi zařízení, které by si jinak nemohla dovolit, a Philips si bere zpět předchozí model k repasování. Tento přístup vyžaduje úzkou spolupráci nemocnic, servisních organizací, repasovacího centra a Philipsu. Odměnou je nejen dlouhodobě udržitelný byznys model v duchu win-win, ale i to, že již 60 % celkových výnosů tohoto světového elektronického giganta je z těchto „zelených aktivit“.  

4. Myslete dopředu a najděte si partnery pro celý cyklus

Celá řada inovací v oblasti cirkulární ekonomiky vyžaduje zapojení obchodních partnerů či minimálně vhodnou komunikaci s vlastním dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Takže dříve, než začnete realizovat svoji cirkulární strategii, je vhodné si najít strategické partnery. Pokud se chcete pustit do výroby kosmetiky, pak je dobré mít síť drogerií a parfumerií, které váš produkt nejen prodají, ale budou i vybírat prázdné obaly. A najít i firmu, která použité obaly buď znovu použije/naplní nebo z nich vytvoří nový produkt. I tady mám jeden příklad za všechny: sérii kultovních nožů Rybička vyrobila firma Mikov z použitých kapslí Nespresso.

Projektu, jehož garantem byl Institut cirkulární ekonomiky, se podařilo zpracovat materiál, který je jinak považován za ekologický problém, a navíc dal – i díky designu architektonického studia Olgoj Chorchoj –vzniknout velmi hezkému, užitečnému a nostalgií obestřenému produktu.

5. Keep doing aneb inovativně a nikdy jinak

Inovace chodí ve vlnách a kdo svůj moment prošvihne, další šanci už dostat nemusí. Kodak a Nokia by mohly vyprávět. Ale platí to i pro stav téhle planety. Cesta k cirkulárním inovacím nekončí proběhnutím pásky v cílové rovince, je běh na dlouhou trať, dokonce na tak dlouhou, že by nikdy neměla skončit. Je potřeba neustále kreativně přemýšlet, zda nelze věci dělat jinak, zda je nelze nějak inovovat, zefektivnit, optimalizovat nebo třeba nedělat vůbec. Klaďte si otázky, zda si nemůžete pomoci digitálními technologiemi či zda produkt musí fyzicky vzniknout. Jak může být firma odpovědnější a fungovat úsporněji? Zda svůj produkt nemůžete designovat tak, aby lépe odpovídal spotřebnímu vkusu vašich klientů, ale zároveň šetřil naši planetu.

 

Cirkulární ekonomika je velkou příležitostí pro úspěšné inovace českých firem. Lepší řešení, z kterého by profitovali úplně všichni, jen těžko budeme hledat. Proto dejme se na cestu k nim společně.

 

 

 

‐ Cyril Klepek

Share article:
Copy link

Cyrkl in the media