Magazine

Papír v krizi? Ne, pokud máte kvalitní partnery

13. 2. 2020 V České republice dokážeme recyklovat pouze 17 % veškerého spotřebovaného papíru za rok. Přes 80 % vysbíraného papíru putuje ke zpracování do zahraničí. A zde začíná náš příběh s krizí na papírovém trhu, která nás nedávno postihla.

More

Uniklý dokument ukazuje budoucnost odpadů v EU

10. 2. 2020 V nedávno uniklém dokumentu Evropské komise, který přinesl web Euractiv.com, najdeme konkrétní kroky, kterými hodlá Komise v následujících letech prosazovat uhlíkovou neutralitu kontinentu a přechod na cirkulární ekonomiku.

More

Veřejné peníze proudí do cirkulace odpadů

22. 1. 2020 S příchodem nového roku se otevřelo několik nových příležitostí pro získání dotační podpory. V tomto článku se zaměřím na ty, jež mají za cíl zlepšit stav životního prostředí.

More

Evropská zelená dohoda významně ovlivní cirkulární byznys

13. 12. 2019 V minulém týdnu byl předložen Evropskému parlamentu a Radě koncept Evropské zelené dohody. Nyní je na Evropské komisi, aby během poloviny příštího roku zpracovala konkrétní legislativní změny, které poté představí. Dnes jsou známé jeho obrysy, a ty vám chceme nyní představit. Jak o této dohodě říká náš CEO Cyril Klepek: „Green Deal nám ukazuje cestu, po které budeme muset jít ať už chceme, nebo ne. Jsme důležitou součástí evropské ekonomiky, a ta nyní ve světle klimatických změn projde zajímavým přehodnocením.”

More

Druhý život paneláků

13. 11. 2019 Panelové budovy, které jsou významnou součástí českého bytového fondu sebou nesou spoustu rizik, ale také příležitostí. Na přístup de:konstrukce a druhotné využití paneláků se zaměřil v novém článku Ing. arch. Karel Goláň.

More

Obchodování chemických látek a jejich recyklace nabývá na síle

5. 11. 2019 Na burze druhotných surovin CYRKL je od září letošního roku možné obchodovat s nespotřebovanými chemickými látkami a chemikáliemi. Je zde možné nabízet bez poplatků k prodeji nespotřebované chemikálie (hydroxidy, kyseliny, chloridy, sírany, fosforečnany, uhličitany, dusičnany a fluoridy), organická rozpouštědla, průmyslová odmašťovadla, potravinářskou chemii, laky a pryskyřice, izolační laky a tmely nebo brusné a leštící prostředky. „Rozhodli jsme se firmám otevřít trh, který pro tyto látky doposud chyběl,“ říká ředitel společnosti Cyril Klepek a dodává: „Pro firmu bude vždy výhodnější nepoužité chemikálie včas prodat nebo si objednat službu recyklace, než je mít na skladě a jen nakonec zaplatit za jejich ekologické odstranění.“

More

Zrecyklovali již téměř 3 miliony tun stavebního odpadu, vzdělávají veřejnost a poukazují na chyby státu – představujeme vám firmu AZS98

15. 10. 2019 Přinášíme vám článek, vycházející z rozhovoru, který jsme uskutečnili s ředitelkou společnosti AZS98 Petrou Kaldovou. Firma AZS98 se zúčastnila soutěže Přeměna odpadů na zdroj, kterou pořádalo již třetím rokem Ministerstvo obchodu a průmyslu a které jsme byli odborným garantem.

More

Recyklace stavby – první katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

27. 9. 2019 Jaké materiály lze recyklací stavby získat? Kde lze recykláty využít a jaké mají parametry? CYRKL je hrdým partnerem Univerzitního centra, a proto jsme se zeptali výzkumníků z UCEEB Terezy Pavlů a Jana Pešty na několik důležitých otázek týkajících se katalogu a recyklace staveb obecně.

More

Data, strojové učení a druhotné suroviny aneb Burza druhotných surovin nabírá na cirkulárních obrátkách

24. 9. 2019 Cirkulární burza odpadů. Na středoevropském trhu již 5 měsíců funguje digitální tržiště pro obchodování s přebytečnými materiály, druhotnými surovinami a odpady. Pilotní běh ukazuje velmi dobré výsledky. Nyní spouštíme automatizovaný proces v rámci, kterého bude vložený inzerát strojově vyhodnocen a v reálném čase přeposlán na relevantní firmy se zájmem o danou komoditu.

More

"Cyrkl je pro mě nejzajímavější narušitel současného odpadářského klídečku," říká Soňa Jonášová

24. 7. 2019 „Soni, rádi bychom měli na Cyrklu pro každý materiál kvalitního ambasadora, který by šířil myšlenku celé platformy dál. Tebe bychom rádi poprosili o úvodní slova…“ Dlouho jsem nedostala těžší zadání. O cirkulární ekonomice, tématech s ní souvisejících a ekologických inovacích píšu často, takže by se mohl úvodník zdát jako předkrm před dalšími, těžšími sousty. Opak je pravdou. Cyrkl je pro mě jedním z nejzajímavějších projektů a jestli všechny souvislosti a neviditelné nitky pevných vztahů českého odpadářského byznysu Cyrila a Lauru nezničí, tak to bude pro nás všechny další významný bod evoluce nakládání se zdroji. Proto není zrovna dvakrát lehké psát úvodník, protože sama jsem v bedlivém očekávání dalšího vývoje. O platformě se totiž mluví od doby, kdy jsem se vrhla do cirkulární ekonomiky. Některé tu byly, některé byly teprve v plánu. Takhle po hlavě a takovým stylem do toho ale ještě nikdo nikdy neskočil. Mojí snahou je tedy hledat odpověď na otázku PROČ? 

More

Cyrkl in the media