Jak to funguje?

 

O čem to je:

Cyrkl je burza druhotných surovin pro všechny zástupce firem a obcí, které buď nabízejí nebo poptávají sekundární zdroje. Až najdete co jste hledali, stačí se podívat na kontaktní údaje inzerenta a buď přes kontaktní formulář, či napřímo se s ním domluvit. Vložení nabídky je stejně tak jednoduché. Rychlá registrace a samotné vložení nabídky nezabere víc než pár minut. Náš tým se pak 24/7 stará o to, abyste našli toho správného kupce. 

 

Jak to funguje?

 

Co mohu nabízet:

Veškeré recykláty, produkty vedlejší výroby a obecně druhotné suroviny z oblastí plastů, stavebních materiálů, papíru, textilu, skla, elektrodpadů aj., které nejsou v režimu odpadu.

 

Jak poznám rozdíl mezi odpadem a druhotnou surovinu:

Jednoduchá definice neexistuje. Obecně je dobrou indikací to, že pro materiál lze najít kupce a nejedná se o nebezpečný odpad. Také platí, že pokud už jednou materiál zaevidujete, jako odpad, stává se skutečně odpadem. Druhotnou surovinou se pak rozumí materiály mající níže uvedený charakter:

1) vedlejší produkty;

2) upravené odpady, které přestaly být odpadem poté, co splnily podmínky a kritéria, pokud jsou stanovena (neodpad);

3) materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a z dalších výrobků, využitelné pro další zpracování;

4) nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití.

Berte prosím na vědomí, že pokud nabízíte materiál v režimu odpadů je nutné najít poptávající firmu, která má potřebnou licenci na nakládání s odpady. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR nebo v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Cyrkl v médiích