Vyhláška ASFALTOVÉ SMĚSI ve Sbírce zákonů

3. 6 .2019, Redakce CYRKL

Přání mnoha společností byla konečně vyslyšena! Do České legislativy byla zařazena vyhláška na asfaltové směsi, vyhláška nabyla účinnost k 1. 6. 2019.

Dne 24. 5. 2019 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn podnikatelskou sférou dlouho očekávaný právní předpis, který má usnadnit využívání vybouraných a odfrézovaných asfaltových směsí. Jedná se o vyhlášku č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Vyhlášku vydalo Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

 

Vyhláška stanovuje upřesňující kritéria, při jejichž splnění:

a) je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv odpad,

b) přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem,

c) přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

 

Na přípravě vyhlášky a zejména kritérií, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky, se podílela řada odborných zástupců z dotčených průmyslových svazů a asociací. Za jejich skvělou spolupráci jim patří poděkování.  

Věříme, že aplikace vyhlášky v praxi přispěje k oběhovému hospodářství.  

K nahlédnutí zde.

‐ Redakce CYRKL

(802.53 KB)
Udostępnij artykuł:
Skopiuj link

Cyrkl w mediach